ترنزیشن

ترنسکشوال ( Transsexual) یا تَراجـِنسی که به اختصار تی‌اس یا تِرنس هم نام برده می‌شود، به افرادی گفته می‌شود که دارای هویت جنسیتی متناقض هستند برای مثال ممکن است فرد اعضای جنسی منتسب زنانه داشته باشد در حالی‌که شخصیت جنسیتی‌اش مردانه باشد یا برعکس.

به اقدمات درمانی و جراحی‌هایی که برای تطبیق جنس با جنسیت صورت می‌گیرد‌، ترنزیشن می‌گویند.


 • هویت جنسی ( Sexual Identity )

جنس یا هویت جنسی به تشخیص افراد بر اساس اندام جنسی‌ منتسب هنگام تولد گفته می‌شود. یعنی تقسیم بندی افراد به گروه‌های مختلف بر اساس اندام جنسی.

 • جنس بر اساس پنج فاکتور تشخیص داده می‌شود.
 1. تعداد و نوع کروموزم‌های جنسی.
 2. نوع غدد جنسی، مانند تخمدان یا بیضه.
 3. هورمون‌های جنسی.
 4. آناتومی درونی.
 5. اندام تناسلی جنسی.

گاهی افرادی به دنیا می‌آیند که از همان بدو تولد ممکن است بین یکی از این پنج فاکتور تضاد و اختلافی داشته باشند به این دسته از افراد میان‌جنسی یا Intersex گفته می‌شود.


 • جنسیت ( Gender )

جنسیت یا هویت جنسیتی ( Gender Identity ) به تشخیص افراد بر اساس باور ذهنی خودشان گفته می‌شود.

جنسیت در ذهن و باور هر فرد است. یعنی فرد در ذهن و باورش و بدون توجه به اندام جنسی‌اش خودش را زن، مرد، هردو و یا هیچکدام می‌داند.

جنسیت هرگز و هیچگاه قابل تغییر نیست و یک مسئله ثابت و غیرقابل تغییر است.

جنسیت را به دلیل اینکه در ذهن افراد است می‌توان یک طیف در نظر گرفت که در یک سمت آن مرد و در سمت دیگر آن زن قرار دارد. افراد ممکن است در هرجای این طیف قرار داشته باشند و به صورت‌های مختلف شناخته شوند. جنسیت یک موضوع صفر و یکی نیست. یعنی نمی‌توان گفت فرد قطعا 100 درصد زن است یا 100 درصد مرد بلکه ممکن است در هر کجای این طیف قرار داشته باشد.

 • رفتار جنسیتی ( Gender Expression )

رفتار جنسیتی یا ابزار جنسیتی به رفتارهایی گفته می‌شود که باعث می‌شود در جامعه افراد را زنانه یا مردانه بدانیم.

پوشش، آرایش، اصلاح مو، صحبت کردن، راه‌رفتن و... مواردی هستند که به عنوان رفتار جنسیتی شناخته می‌شوند.

رفتار جنسیتی مهم‌ترین عاملی است که افراد در دیدار باهم تشخیص می دهند فرد مردانه است یا زنانه.

 • دوجنسی ( Hermaphrodite )

دوجنسی در واقع به حالتی گفته می‌شود که فرد هر دو نشانه‌های جنسی را بصورت کامل و مساوی داشته باشد.

یعنی فرد هم زن باشد و ارگان‌های زنانه داشته باشد و هم مرد باشد و ارگان‌های مردانه داشته باشد، کامل و مساوی و بتواند به راحتی بین زن و مرد بودن تغییر رفتار دهد.

 • گرایش جنسی ( Sexual Orientation )

گرایش جنسی یا میل جنسی به میل و کشش احساسی و جنسی به سمت فرد مقابل می‌گویند.

میل جنسی نیز یک طیف است که در یک سمت آن کشش به سمت مرد و در سمت دیگر آن کشش به سمت زن است.

قابل توجه است که میل جنسی بر اساس جنسیت فرد است. یعنی اگر فردی در ذهنش باور دارد که یک مرد است و به فردی گرایش دارد که در ذهنش خودش را زن می‌داند درنتیجه یک دگرجنس‌گرا است. در اینجا اندام جنسی هیچ نقشی ندارد.

 • همسوجنسیت (Cisgender)

همسوجنسیت یا سیسجندر (Cisgender) به فردی گفته می‌شود که جنس، جنسیت و رفتار جنسیتی مطابق با همدیگر دارد. در واقع هر فردی که تراجنسیتی نباشد، سیسجندر است.
معمولا افراد، به اشتباه به جای استفاده از این کلمه، برای نشان دادن گروه مقابل تراجنسیتی ها از کلمه استریت (Straight) استفاده می‌کنند در صورتی که کاملا اشتباه است. اصطلاح استریت در واقع به معنی دگرجنس خواهی و یک گرایش جنسی است.

 • تراجنسیتی (Transgender)

تراجنسیتی یا ترنسجندر (Transgender) به فردی گفته می‌شود که بین جنس، جنسیت و رفتار جنسیتی اش تضادی باشد. به عنوان مثال اندام جنسی منتسب به زنان دارد اما در ذهن خودش را مرد می‌داند و رفتار جنسیتی مردانه نیز دارد. در تراجنسیتی حالت‌های مختلف و بسیار زیادی وجود دارد. اما نکته مشترک اینجاست که حداقل بین یکی از این سه تعریف تضاد و تفاوتی با دو عامل دیگر وجود دارد.


تراجنسیتی نقطه مقابل همسوجنسیتی یا همان سیسجندر می‌باشد. در واقع انسان‌ها بر اساس جنسیت به دو گروه همسوجنسیتی و تراجنسیتی تقسیم می شوند.

 • تراجنسی (Transsexual)

تراجنسی، ترنسکشوال (Transsexual) به دسته ای از تراجنسیتی‌ها گفته می‌شود که که به طور مشخص بین هویت جنسیتی و هویت جنسی خود تضاد دارند و این تضاد به حدی زیاد است که برای تغییر جنس خود تلاش می‌کنند.
فرد در ذهن و باورش اعتقاد دارد باید یک زن یا مرد باشد و رفتار جنسیتی زنانه یا مردانه داشته باشد و به همین خاطر به جراحی تغییر جنس یا تطبیق جنس (Sex Reassignment Surgery) فکر می‌کند و برای آن تلاش می کند.

 • جراحی تغییر جنس (Sex Reassignment Surgery)

جراحی تغییر جنس یا تصدیق جنسیت (Sex Reassignment Surgery) مجموعه از اقدامات پزشکی، شامل هورمون‌تراپی، جراحی‌های زیبایی و جراحی آلت تناسلی است که برای افراد تراجنسی و بیناجنس کاربرد دارد و اندام جنسی اولیه را تغییر داده و به جنس مورد نظر تبدیل می‌کند.

بنابر تعریف جنس و جنسیت که در ابتدا خواندیم اکنون می‌دانیم که اصطلاح جراحی تغییر جنسیت و یا تطبیق جنسیت کاملا اشتباه است زیرا جنسیت تغییر ناپذیر است و این مجموعه اقدامات بر روی جنس انجام می شود، نه جنسیت.


برای دریافت نوبت و مشاوره و کسب آگاهی بیشتر حتما با ما تماس حاصل فرمایید.