جراحی‌های درمانی

 جراحی های لاپاراتومی، لاپاراسکوپی، هیسترسکوپی، هیسترکتومی و همچنین جراحی‌های پیشرفته و پیچیده شکمی و واژینال توسط خانم دکتر الهه افشاری با به روزترین روش‌ها و متدهای روز دنیا انجام می‌شود.