حاملگی

هماتوم پشت جفت

/hematom

در همه خانم‌های باردار و در هر سن و نژادی ممکن است اتفاق بیفتد. فرد هیچ نقشی در ایجاد آن ندارد. احتمال سقط جنین 1 تا 3 درصد هست.


مواد غذایی مفید در دوران بارداری

/mavade-ghazaei

مصرف مواد غذایی مناسب و مغذی مورد نیاز بدن در دوران بارداری می‌تواند نقش مهمی در وزن‌گیری مناسب شما و رشد سالم جنین داشته باشد. برنامۀ غذایی روزانه که شامل تمام گروه‌های غذایی است، می‌تواند به سلامت شما و جنین کمک زیادی کند.