جنین

هماتوم پشت جفت

/hematom

در همه خانم‌های باردار و در هر سن و نژادی ممکن است اتفاق بیفتد. فرد هیچ نقشی در ایجاد آن ندارد. احتمال سقط جنین 1 تا 3 درصد هست.


روزه داری در بارداری

/pregnancy-fasting

مضرات روزه گرفتن در بارداری؛ این کودکان در بزرگسالی دچار فشار خون بالا، ناتوانی در تحمل گلوکز، دیابت، افزایش چربی خون، تنبلی تخمدان و چاقی و بیماری‌های سیستم عصبی و مغزی می‌شوند.