ترک خوردگی

استریاها

/steria

ترکهای پوستی (استرچ مارک stretch mark یا استریا striae) که با اسامی دیگری نظیر ترک‌های حاملگی،خطوط چاقی لاغری و… خوانده می‌شوند درواقع ضایعات پوستی می‌باشند که به دلیل نازک شدن لایه اپیدرم (آتروفی یا همان تحلیل پوست) و فرورفتگی پوست (اپیدرم) به شکل بریدگی اغلب در نواحی تحت فشار مثل ران، باسن، شکم و سینه ها ایجاد می‌شود. ترک‌های پوستی هنگام بلوغ، اغلب روی ران‌ها ، باسن و سینه‌ها ایجاد می‌شوند. ولی در دوران حاملگی این ترک‌ها بیشتر در نواحی شکم و سینه‌ها بروز می‌کنند. ترک‌های پوستی در خانم‌ها بسیار شایعتر است تا آقایان.